Kötelező felülvizsgálat

A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról rendelkezik és 2012. szeptember 1-én életbe lépett. 

A rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles a berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezést követő 5. évben és azt követően 5 évente, a csatlakozóvezetékét pedig a 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni. 

Korábban üzembe helyezett készülékekre az alábbi határidők érvényesek:
 

üzembe helyezés ideje első műszaki-biztonsági felülvizsgálat határideje
1981. január 1. előtt vagy ismeretlen időpontban 2013. december 31.
1981. január 1. - 1993. december 31. 2014. december 31.
1994. január 1. - 2003. december 31. 2015. december 31.
2004. január 1. - 2012. augusztus 31. 2016. december 31.


A rendelet innen tölthető le:
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=153116.606931&kif=csatlakoz%C3%B3+vezet%C3%A9k#xcel


Új GMBSZ 2012

 
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzata (a
továbbiakban: Szabályzat) a 11/2004. (II. 13.) GKM rendeletben meghatározott követelmények teljesítését elősegítő, a rendelet hatálya alá tartozó berendezések, technológiák létesítésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthelyezésének, felülvizsgálatának, megszüntetésének műszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó műszaki előírások gyűjteménye. 

Az új Szabályzat a korábbi változatokhoz hasonlóan egyelőre szintén "csak" ajánlás, de várhatóan a 2013. január 1-jén megjelenő miniszteri rendelet mellékleteként már jogszabályi előírásként kell majd alkalmazni.

Kiemeljük a következő részletet:

" 4.2.4.1.
...A Szabályzat hatályba lépését követően új felhasználói berendezés létesítése esetén, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben „B” típusú fűtő- és vízmelegítő gázfogyasztó készülék nem helyezhető el..."

vagyis nyílt égésterű, kéményes berendezést nem lehet beszerelni egypár különleges kivételtől eltekintve!


Részletes tartalomjegyzék

 
1. A műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe
2. Fogalom meghatározások 
 
3. Követelmények

     
4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei  
5. A csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kivitelezési követelményei   
6. Az üzemeltetés követelményei  
7. Egyéb műszaki követelmények, adatok, bizonylatok  
 

dokumentumok forrása: http://mkeh.gov.hu/muszaki/gazvezetek